4 sept. 2012

Els cerealistes francesos proposen un fons de solidaritat pels ramaders


La volatilitat del mercat dels cereals esta perjudicant greument al sector ramader, que veu com els continus augments dels preus de les matèries primes eleven fins a cotes inassumibles els costos de producció. Per això, el sector cerealista francès ha proposat una solució: la creació d'un fons de solidaritat amb els productors ramaders.
Segons publica la revista La France Agricole, la Associació General de Productors de Blat (AGPB) i la Associació General de Productors de Blat de Moro (AGPM) franceses van decidir a finals d'agost establir un fons de solidaritat estructural, que serà alimentat amb contribucions voluntàries i que, segons les previsions, arribarà a uns 100 milions d'euros.
Tal i com informa la publicació gala, el president de la AGPB va explicar que el propòsit d'aquest fons és millorar la competitivitat de les explotacions, però no es tracta d'un xec en blanc, doncs, com a contrapartida, els cerealistes demanen al govern certes garanties, que inclouen, entre d'altres, una assegurança que permeti suavitzar els seus ingressos d'un any per l'altre en cas d'una "caiguda del mercat".

La volatilidad del mercado de los cereales está perjudicando gravemente al sector ganadero, que ve como los continuos aumentos de los precios de las materias primas elevan hasta cotas inasumibles los costes de producción. Por eso, el sector cerealista francés ha propuesto una solución: la creación de un fondo de solidaridad con los productores ganaderos.
Según publica la revista La France Agricole, la Asociación General de Productores de Trigo (AGPB) y la Asociación General de Productores de Maíz (AGPM) francesas decidieron a finales de agosto establecer un fondo de solidaridad estructural, que será alimentado con contribuciones volutnarias y que, según las previsiones, alcanzará los 100 millones de euros.
Tal y como informa la publicación gala, el presidente de la AGPB explicó que el propósito de este fondo es mejorar la competitividad de las explotaciones, pero no se trata de un cheque en blanco, pues, como contrapartida, los cerealistas piden al gobierno ciertas garantías, que incluye, entre otras, un seguro que permita suavizar sus ingresos de un año para otro en caso de una "caída del mercado".

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Opina!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...